Tại sao đồng hồ chạy từ trái sang phải?

Trước khi đồng hồ cơ khí được phát minh, con người sử dụng sundials (đồng hồ dùng bóng của Mặt Trời) để đo lường thời gian. Và bóng của Mặt Trời thì được đổ từ phải sang trái, bởi vậy sau đó đồng hồ cơ khí được thừa hưởng thiết lập quay số từ sundials. Chính vì vậy chúng ta mới có cái kiểu quay "theo chiều kim đồng hồ" ngày nay.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất