Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

 Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.


- Trừng trị bọn phản cách mạng.


- Giải quyết những yêu cầu của nhân dân: xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo…


- 6/1793, ban hành hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.


- Ban hành lệnh “Tổng động viên”, đánh bại ngoại xâm và nội phản.


- Xóa nạn đầu cơ tích trữ…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất