Chứng minh sự phong phú của nghệ thuật Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVIII

- Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc phát triển và đạt nhiều công trình có

giá trị: chùa Thiên Mụ, các tượng La Hán ở chùa Tây Phương...

- Trào lưu nghệ thuật dân gian được hình thành.

- Nghệ thuật sân khấu phát triển: nhiều phường tuồng, phường chèo...

- Ngoài ra còn phổ biến hàng loạt làn điệu dân ca mang tính địa phương

đậm nét như quan họ, hò, vè, si....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất