Em biết gì thêm về trận Rạch Gầm – Xoài Mút? (Sgk – tr117 – Lịch sử 10)

Nguyễn Huệ chỉ huy quân bố trí chặn đánh quân xâm lược Xiêm, Nguyễn

Huệ chọn khúc sông Rạch Gầm – Xoài Mút làm nơi quyết chiến với kẻ thù,

khúc sông này dài khoảng 7 km, rộng khoảng 1 km, hai bên bờ là cây cối

um tùm, ở giữa có cù lao Thới Sơn rất phù hợi cho đặt mai phục.Khi quân Xiêm tiến đến gần cửa sông, Nguyễn Huệ cho quân ra đánh, giả

vờ thua trận, nhử địch vào trận địa mai phục, địch ỷ quân đông, chủ

quan, nên đuổi theo, khi địch lọt vào trận địa mai phục của ta thì

quân ta từ 2 bên bờ và cù lao Thới Sơn lao vào đội hình của địch, các

thuyền của địch hầu hết đều bị tan vỡ, khoảng 4 vạn quân chết tại

trận, số còn lại bỏ vượt qua Chân Lạp chạy về nước. từ đó quân Xiêm

chỉ cần nghe thấy tiếng là "sợ quân Tây Sơn như sợ cọp".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất