Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

- Tích cực:
     + Nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tổ chức bộ máy nhà nước quy củ và hoàn chỉnh.
     + Kinh tế có bước phát triển, nhất là trong nông nghiệp với công cuộc khẩn hoang được mở rộng.
     + Văn hóa đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực
- Hạn chế
     + Chính sách ngoại giao, hạn chế sự giao lưu tiếp xúc với bên ngoài.
     + Chính sách ngoại thương hạn chế kìm hãm sự phát triển kinh tế.
     + Chính sách cấm đạo khắt khe của nhà Nguyễn là cái cớ đê Pháp xâm lược Việt Nam.
     + Khoa học – kĩ thuật có ít những thành tựu về kĩ thuật và khoa học tự nhiên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất