Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với thế kỉ XVIII

 - Dưới thời Nguyễn nhân dân phải chịu nhiều gánh nặng

     + Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.

     + Chế độ lao dịch nặng nề

     + Thiên tai mất mùa đói kém thường xuyên

- Đời sống của nhân dân cực khổ hơn nhiều so với thế kỉ XVIII.

- Dưới thời Nguyễn nhân dân phải chịu nhiều gánh nặng

     + Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.

     + Chế độ lao dịch nặng nề

     + Thiên tai mất mùa đói kém thường xuyên

- Đời sống của nhân dân cực khổ hơn nhiều so với thế kỉ XVIII.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất