Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn

 - Tích cực: Giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc

- Hạn chế: Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn thể hiện sự bảo thủ, lạc hậu, không tạo điều kiện cho đất nước giao lưu với các nước và các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, dẫn đến tụt hậu và trì trệ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất