Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

 - Công nghiệp:


    • Trước năm 1870, sản xuất công nghiệp Pháp đứng thứ hai thế giới chỉ sau Anh. Từ cuối thập niên 70 trở đi, nhịp độ phát triển công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại tụt xuống hàng thứ tư thế giới (Sau Đức, Mỹ, Anh).


    • Công nghiệp Pháp cũng có những tiến bộ đáng kể: ngành khai mỏ, luyện kim và thương nghiệp phát triển; việc cơ khí hóa sản xuất được tăng cường,…


- Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tình trạng đất đai phân tán, manh mún không thể áp dụng máy móc và kĩ thuật canh tác mới. Nghề trồng nho bị sa sút.


- Trong thời kỳ này nhiều tổ chức độc quyền được hình thành dần dần chi phối nền kinh tế đất nước. Các tổ chức độc quyền Pháp có đặc trưng nổi bật là phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất nặng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất