Hãy nêu đặc điểm tình hình Anh trước cách mạng

 - Kinh tế:

     + Nông nghiệp: Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp

     + Thủ công nghiệp: Công trường thủ công chiếm ưu thế so với phường hội

     + Thương nghiệp: Việc buôn bán phát triển nhất là buôn bán len dạ và nô lệ da đen.

- Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới. Tư sản và quý tộc mới giàu lên nhanh chóng. Đời sống nông dân cực khổ.

- Chính trị: Chế độ quân chủ chuyên chế bảo thủ và lạc hậu kìm chế sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

- Mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động trở nên gay gắt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất