Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

 Những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:


- Về hình thức, Anh là một vương quốc nhưng theo chế độ đại nghị gồm thượng viện và hạ viện với hai đảng (Bảo thủ và Tự do) thay nhau cầm quyền.


⇒ Mục đích chủ yếu là bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, đàn áp phong trào quần chúng và đẩy mạng xâm lược thuộc địa.


- Giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa đặc biệt ở châu Á và châu Phi.Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, thuộc địa của Anh rải khắp địa cầu chiếm ¼ diện tích thuộc địa và ¼ dân số thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất