Hãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII – XVIII

- Từ thế kỉ XVI – XVIII, do sự phát triển của các ngành kinh tế nông

nghiệp và thủ công nghiệp, các đô thị có điều kiện hình thành và phát

triển: Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An,...

- Đô thị hình thành và phát triển tạo điều kiện cho sự phát triển nội

thương và ngoại thương.

- Do sự hạn chế của chế độ phong kiến nên các đô thị đến thế kỉ XIX dần suy tàn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất