Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh

- Đặc điểm

+ Vua Lê Chiêu Thống phản bội quyền lợi dân tộc, cầu cứu quân

thanh, Quang Trung lên ngôi Hoàng đế tiến quân ra Bắc chống quân xâm

lược bảo vệ độc lập dân tộc.

+ Quân Tây Sơn tiến quân thần tốc vừa đi vừa tuyển quân chiến đấu

quyết liệt và giành thắng lợi vang dội ở Ngọc Hồi – Đống Đa, đánh bại

hoàn toàn quân xâm lược.

- Nguyên nhân thắng lợi

+ Có sự chỉ huy tài tình của Quang Trung

+ Được nhân dân và quân sĩ ủng hộ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất