Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

 Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức: nền kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ.


- Công nghiệp: Phát triển nhanh


    • Trong những năm 1890 - 1900, sản lượng công nghiệp Đức tăng 163%.


    • Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp tăng rõ rệt: Đến năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép, về tổng sản lượng công nghiệp, Đức dẫn đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).


- Tập trung sản xuất và hình thành các tổ chức độc quyền diễn ra sớm với các cácten và xanhđica. Những tổ chức độc quyền gắn với các ngân hàng thành tư bản tài chính.


- Nông nghiệp của Đức cũng có những tiến bộ nhưng chậm chạp hơn do việc tiến hành cách mạng tư sản không triệt để.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất