Nêu các điểm tích cực và hạn chế của sự phát triển nông nghiệp trong giai đoạn thế kỉ XVI-XVIII

- Tích cực: Nông nghiệp cả Đàng Trong và Đàng Ngoài đều phát triển

+ Ruộng đất được mở rộng, nhất là Đàng Trong

+ Thủy lợi được củng cố

+ Giống cây trồng phong phú

- Hạn chế: Ruộng đất ngày càng tập trung trong tay địa chủ phong kiến.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất