Nhận xét tình hình chính trị nước Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

 Nhận xét về tình hình chính trị nước Mĩ:


- Chế độ chính trị ở Mĩ đề cao vai trò Tổng thống thống qua đại diện của một trong hai đảng thắng cử, thay phiên nhau cầm quyền - Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.


⇒ Cả hai đảng đều tập trung bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.


- Nền tự do dân chủ rất hạn chế, và nạn phân biệt chủng tộc: đời sống của người dân lao động đặc biệt là người da đen và thổ dân In-di-an rất tòi tệ và khổ sở.


- Mĩ đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa, bành trướng ảnh hưởng , mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương, từng bước can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Trung, Nam Mĩ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất