Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời thế kỉ XVI-XVIII

Thế mạnh của nghề thủ công thời kỳ này là: có nhiều sản phẩm phong

phú, hấp dẫn có trình độ kỹ thuật cao: lụa là, gấm vóc, đồ gốm... được

người tiêu dùng, đặc biệt là thương nhân nước ngoài rất ưa thích.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất