Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ XVI – XVIII

* Thủ công nghiệp

+ Nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển và đạt trình độ

cao như dệt, làm gốm

+ Một số nghề mới xuất hiện như : khắc bản in, làm đồng hồ, tranh sơn mài

+ Các làng nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

+ Ở các đô thị, thợ thủ công đã lập các phường vừa sản xuất vừa bán hàng.

* Thương nghiệp

- Nội thương

+ Chờ làng, chợ huyện mọc lên khắp nơi và ngày càng đông đúc.

+ Ở nhiều nơi xuất hiện làng buôn

+ Buôn bán giữa các vùng miền phát triển.

- Ngoại thương

+ Thuyền buôn các nước đến VIệt Nam buôn bán ngày càng tấp nập.

+ Thương nhân nhiều nước đã tụ hội lập phố xá, cửa hàng buôn bán lâu dài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất