Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức, hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

 - Phản ánh sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

- Phản ánh ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất