Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam là gì?

- Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy, tôn trọng như thờ

cũng tổ tiên, tôn thờ những người có công với làng với nước,..

- Lăng miếu được xây dựng ở nhiều nơi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất