Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

 - Do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng

- Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phổ biến

- Bọn địa chủ, cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm, ...

- Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất