Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước thế kỉ XVI-XVIII

- Buôn bán không đơn thuần là trao đổi hàng hóa thỏa mãn nhu cầu tiêu

dùng như trước nữa mà đã phát triển thành một nghề.

- Thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển các ngành nghề trong nước.

- Cải thiện cuộc sống người dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất