Sự phát triển của làng thủ công đương thời có ý nghĩa tích cực như thế nào? Liên hệ với ngày nay

- Sự phát triển của làng nghề thủ công đương thời có vai trò quan trọng:

+ Nhiều sản phẩm tiêu dùng có chất lượng cao ra đời.

+ Đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước.

+ Góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển.

- Liên hệ

+ Nhiều làng nghề hiện nay vẫn còn phát triển , nổi tiếng: gốm Bát

Tràng, lụa Hà Đông, chiếu Nga Sơn,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất