Sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

 - Con người đã khai phá được những vừng đất mà trước đây chưa khai phá nổi.

- Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên để nuôi sống mình.

- Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình.

- Con người biết dùng đồ trang sức: vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất