Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?

 - Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngàu càng trở nên gay gắt là do:


- Mâu thuẫn giữa các đế quốc do giai đoạn đế quốc nhu cầu về thuộc địa ngày càng cao thêm vào đó sự phân chia thuộc địa không đồng đều giữa các nước tư bản già và trẻ ngày càng sâu sắc → Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. Ngoài ra với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN các nước này đã trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của nhau.


- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhân dân thuộc địa là do các nước đế quốc sau khi xâm lược thuộc địa đã thi hành nhiều chính sách nhằm áp bức, bóc lột nhân dân thuộc địa.


- Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản càng tăng vì để thu được lợi nhuận cao các nhà tư sản tăng cường bóc lột đối với giai cấp vô sản.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất