Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

 Triều đại Người sáng lập Thời gian tồn tại

Ngô Ngô Quyền 939-968

Đinh Đinh Bộ Lĩnh 969-981

Tiền Lê Lê Hoàn 981-1009

Lý Công Uẩn 1009-1225

Trần Trần Cảnh 1225-1400

Hồ Hồ Quý Ly 1400-1407

Lê sơ Lê Lợi 1428-1527

Nguyễn Nguyễn Ánh 1802 - 1945

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất