Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga

 - Mùa thu năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành lập một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

- 1898, tại Min-xco, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động

- Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.

- Năm 1903, Lê-ni chủ trì Đại hội Công nhân xã hội Nga để bàn về Cương lĩnh, điều lệ Đảng. Cũng từ Đại hội hình thành hai phái Môn-sê-vích và Men-sê-vích

- Lê-nin còn viết nhiều tác phẩm có đóng góp lớn về mặt lí luận cho phong trào công nhân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất