Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

 Tình hình kinh tế: nền kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ.


- Công nghiệp: Phát triển nhanh


    • Trong những năm 1890 - 1900, sản lượng công nghiệp Đức tăng 163%.


    • Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp tăng rõ rệt: Đến năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép, về tổng sản lượng công nghiệp, Đức dẫn đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).


- Tập trung sản xuất và hình thành các tổ chức độc quyền diễn ra sớm với các cácten và xanhđica. Những tổ chức độc quyền gắn với các ngân hàng thành tư bản tài chính.


- Nông nghiệp của Đức cũng có những tiến bộ nhưng chậm chạp hơn do việc tiến hành cách mạng tư sản không triệt để.


Tình hình chính trị:


- Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là một Liên bang gồm 22 bang và 3 thành phố tự do, theo chế độ quân chủ lập hiến.


    • Hoàng đế là người đứng đầu, có quyền hạn tối cao.


    • Quyền lập pháp trong tay hai viện : Hội đồng Liên bang (Thượng viện) gồm đại biểu các bang và Quốc hội (Hạ viện) do bầu cử.


- Các bang vẫn giữ hình thức vương quốc nhưng quyền hạn bị thu hẹp.


- Nhà nước liên bang được xây dựng trên cơ sở liên minh giữa giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hoá.


⇒ Mặc dù có Hiến pháp và Quốc hội nhưng thực chất của chế độ chính trị Đức là chế độ nửa chuyên chế, áp dụng sự thống trị của Phổ trên toàn nước Đức.


⇒ Nước Đức tiến lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa tính chất quân phiệt hiếu chiến là đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Đức.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất