Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

 Tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là:


- Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp làm giảm sút vai trò lũng đoạn thị trường thế giới.


- Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.


- Nhiều công ti độc quyền xuất hiện trong hầu hết các ngành công nghiệp: khai thác than, dệt, thuốc lá, hóa chất, luyện kim, vận tải và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.


- Nền nông nghiệp lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất