Tuyên ngôn độc lập ở các thuộc địa Anh năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

 - Tiến bộ


     + Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố.


     + Nguyên tắc về tính chủ quyền được đề cao


- Hạn chế


     + Không xóa bỏ chế độ nô lệ


     + Công nhân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột


     + Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất