Văn học Việt Nam thế kỉ XVII – XVIII có gì mới? Điểm mới đó nói lên điều gì?

- Điểm mới: Văn học chữ Nôm xuất hiện và ngày càng phát triển.

- Văn học ngày càng phong phú và phát triển. Văn học chữ Nôm thể hiện

được tinh thần dân tộc, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất