Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn

 - Trung ương về cơ bản giống thời Lê sơ


 Địa phương

 Thời Gia Long

 Thời Minh Mạng


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất