Vì sao các nước đế quốc lại tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

 Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa vì :


- Thuộc địa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các nước đế quốc:


    • Nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt.


    • Là nơi đầu tư và thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của chính quốc.


    • Cung cấp binh lính cho những cuộc chiến tranh...


- Do sự phân chia thuộc địa không đồng đều giữa các nước tư bản làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc tranh chấp thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt.


⇒ Dẫn đến những cuộc chiến tranh nhằm phân chia lại thuộc địa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất