Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” và chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

 * Chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì:


- Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn trên khắp thế giới. Trước năm 1914, thuộc địa Anh rải khắp địa cầu, nước Anh là nước “ Mặt trời không bao giờ lặn”.


- Nước Anh tập trung đầu tư, xuất khẩu tư bản ở các nước thuộc địa.


⇒ Nhấn mạnh đặc điểm này, Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”


* Chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” vì:


- Pháp là nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu tư bản và phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất cao.


- Biểu hiện: năm 1908, 38 tỷ phrăng được xuất khẩn trong khi chỉ có 9,5 tỉ đầu tư vào công nghiệp trong nước, còn lại là cho vay nặng lãi.


- Trong hệ thống kinh tế chau Âu pháp là chủ nợ lớn nhất.


⇒ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất