Vương triều Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó

- Xây dựng vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên

vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.

- Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân sản xuất

- Lập sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội quy củ.

Đánh giá: Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ chia cắt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất