Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

 - Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.


- Lao động bằng thủ công dần thay thế lao động bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh và châu Âu.


- Làm cho năng suất lao động tăng, thay đổi bộ mặt kinh tế Anh và châu Âu


- Dẫn đến sự ra đời của các ngành công nghiệp mới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất