Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta

Nguồn lao động ở nước ta có đặc điểm: rất dồi dào, đang tăng nhanh,

cần cù và có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất