Ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta là

Ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta lần lượt từ Bắc xuống Nam là vùng

kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm

phía Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất