Bản dạng giới (gender identity) là gì?

Bản dạng giới, hay còn gọi là nhận thức giới tính không giống với xu

hướng tình dục. Bản dạng giới tức là nhận thức của một người về giới

tính, có thể là nam, nữ hoặc giới tính khác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất