Bằng kiến thức đã học hãy nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ

Các thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ: Bão, hạn hán, bát bay cát

lấn, gió Phơn,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất