Các điều luật của thời Lê Thánh Tông nói lên điều gì?

- Luật pháp tạo công cụ pháp chế để ổn định xã hội

- Các điều luật trên bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, một số

quyền lợi chân chính của nhân dân và an ninh đất nước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất