Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Khi Hồng quân Liên Xô truy kích tiêu diệt quân đội phát xít Đức đến

tận sào huyệt Béc-lin, nhân dân và các lực lượng vũ trang các nước nổi

dậy giành chính quyền dân chủ nhân dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất