Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Khi Hồng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các

nước Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- Từ 1944-1946, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt

nhà nước dân chủ nhân dân đã dược thành lập ở Đông Âu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất