Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô

Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra ở mức độ thấp và phần lớn các

đô thị ở nước ta có quy mô vừa và nhỏ. Một số đô thị tiêu biểu như Hà

Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa,…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất