Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành như thế nào?

- Lãnh chúa

+ Là các tướng lĩnh quân sự, các quý tộc người Giec-man được phân

nhiều ruộng đất và được phong các tước vị khác nhau hình thành hệ

thống đẳng cấp quý tộc vũ sĩ.

+ Các quý tộc nhà thờ được phong tặng đất đai theo tước vị trở

thành tầng lớp quý tộc tăng lữ

+ Các tầng lớp quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữ có đặc quyền, rất

giàu có. Họ trở thành các lãnh chúa phong kiến.

- Nông nô: Nô lệ và nông dân bị tước đoạt ruộng đất bị biến thành nông

nô phụ thuộc vào lãnh chúa.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 10 Bài 10 khác:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất