Cách tính chỉ số GDP

Chỉ số GDP được tính toán theo nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương

pháp sẽ có một công thức riêng biệt.Tính GDP theo phương pháp chi tiêu (tính tổng chi tiêu)

Đây được xem là một trong những phương pháp tính GDP chính xác nhất.

Theo đó, GDP của một quốc gia sẽ được tính bằng cách lấy tổng tất cả

số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó dùng để mua sắm và sử

dụng dịch vụ. Công thức tính như sau:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

C (Chi tiêu của hộ gia đình): Bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm

và dịch vụ của hộ gia đình.

G (Chi tiêu của chính phủ): Là tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an

ninh, giao thông, dịch vụ, chính sách…

I (Tổng đầu tư): Là tiêu dùng của các nhà đầu tư, bao gồm các khoản

chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng…

NX (cán cân thương mại): Là "xuất khẩu ròng" của nền kinh tế. NX = X

(xuất khẩu [export]) – M (nhập khẩu [import]).

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm: các hộ gia đình (H), chủ nhà

máy xay bột (M) và chủ lò bánh mì (B). H mua bánh mì từ B với giá là

100 và bột mì từ M với giá là 10 (như là những khoản chi tiêu vào sản

phẩm cuối cùng). B mua bột mì từ M với giá 40 để làm ra bánh mì. Giả

sử M không sử dụng các sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và M đều

nhận dịch vụ lao động và vốn từ H; B đã thanh toán cho H các khoản bao

gồm: 30 cho chi phí thuê lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Tương tự M đã

thanh toán cho H các khoản bao gồm: 40 cho chi phí thuê lao động và 10

cho thuê vốn. Từ các thông trên, GDP theo phương pháp chi tiêu sẽ được

tính như sau:

GDP = C + G + I + NX (do chỉ có chi tiêu hộ gia đình nên I= 0, G= 0,

NX= 0) => GDP = 10 + 100 = 110

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất