Căn cứ vào bảng 25.1, hãy nhận xét về sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng đồi núi phía tây.

Vùng đồng bằng ven biển:

+ Phân bố dân cư, dân tộc: Chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ

là người Chăm. Mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố,

thị xã.

+ Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch,

khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

- Vùng đồi núi phía tây:

+ Phân bố dân cư Chủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-glai, Ba-na,

Ê-đê,... Mật độ dân số thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao.

+ Hoạt động kinh tế: Chăn nuôi gia súc lớn (bò đàn), nghề rừng,

trồng cây công nghiệp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất