Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên.

- Về dân cư:

+ Tây Nguyên là vùng thưa dân, mật độ dân số chỉ bằng gần 1/3 mật

độ dân số của cả nước.

+ Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn cao (gấp 1,5 lần tỉ lệ gia

tăng tự nhiên dân số của cả nước).

- Về xã hội:

+ GDP/ người, tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình của dân

cư, tỉ lệ dân thành thị còn nhiều chỉ tiêu thấp hơn mức trung bình của

cả nước.

+ Tỉ lệ hộ nghèo còn cao

⇔ cho thấy chất lượng cuộc sống dân cư ở Tây Nguyên còn thấp hơn

mức chung của cả nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất