Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên.

- Các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội ở Tây Nguyên có các chỉ tiêu

cao hơn cả nước là: tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số, tỉ lệ hộ nghèo,

thu nhập bình quân đầu người một tháng, tỉ lệ dân số thành thị ; các

chỉ tiêu thấp hơn cả nước là: mật độ dân số, tỉ lệ người lớn biết chữ,

tuổi thọ trung bình, tỉ lệ dân số thành thị.

- Nhìn chung, Tây Nguyên vẫn còn là vùng khó khăn của đất nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất