Căn cứ vào bảng 31.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

Tình hình dân cư, xã hội ở vùng Đông Nam Bộ so với cả nước

- Đông Nam Bộ là vùng đông dân, lực lượng lao động dồi dào nhất là lao

động lành nghề.

- Mật độ dân số cao (năm 1999: mật độ dân số của vùng là 434

người/km², cả nước là 233 người/km²).

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số của vùng bằng cả nước (1,4% năm 1999).

- Tỉ lệ dân thành thị khá lớn, chiếm hơn 1/2 dân số của vùng (năm

1999: tỉ lệ dân thành thị của vùng là 55,5%, trong khi cả nước chỉ

23,6%).

- Tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị và thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn

mức trung bình cả nước (6,5% < 7,4% và 24,8% < 26,5% năm 1999).

- Đời sống dân cư khá ổn định, thu nhập bình quân đầu người cao gấp

1,5 lần cả nước (với 527,8 nghìn đồng, cả nước là 295 nghìn đồng).

- Trình độ dân trí cao, tỉ lệ người lớn biết chữ cao hơn cả nước (92,1

% > 90,3%).

- Tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước (của vùng là 72,9 tuổi, cả nước

là 70,9 tuổi)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất