Căn cứ vào hình 21.1 (SGK trang 76), hãy nhận xét sự chuyển biến về tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ở Đồng bằng sông Hồng

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 26,6% năm 1995 lên

36% năm 2002 tăng 9,4%.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất